ZMINE BLOG

English English   ไทย ไทย

@18 ST Rewards

@18 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @18 ประจำวันที่ June 16, 2019 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 094288   257055    121478   จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 401,837 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #91 ถึง #93 รายละเอียดการ Random ผ่าน Smart Contract ดังนี้   Counter TxID […]

@17 ST Rewards

@17 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @17 ประจำวันที่ June 1, 2019 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 314487   045326   146985   จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 411,302 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #88 ถึง #90 รายละเอียดการ Random ผ่าน Smart Contract ดังนี้     Counter […]

วิธีการใช้งานระบบ Marketplace

วิธีการใช้งานระบบ Marketplace ไปที่ www.zmine.com ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้คลิ๊กที่ช่อง ‘My Account’ จะแสดงรูปแบบตามภาพด้านล่าง ให้ผู้ใช้คลิ๊กตรงช่อง ‘MY GPU’ เลื่อนหน้าลงมาในช่องที่ 2 จะเจอในส่วนของ ‘GPU Sells’ ให้คลิ๊กตรง ‘Create GPU Sell Order’ เมื่อคลิ๊กไปที่ช่องดังกล่าวแล้ว หน้าจอจะแสดงดังภาพด้านล่าง ซึ่งจะแสดงจำนวนการ์ดจอและโมเดลที่ลูกค้ามีอยู่ในระบบ โดยจะมีช่องให้ใส่จำนวนของการ์ดจอที่ลูกค้าต้องการจะตั้งขายพร้อมกับราคา ให้ลูกค้าใส่จำนวนและราคาในช่องดังกล่าว จากภาพตัวอย่างนี้ เราใส่จำนวนการ์ดจอที่ต้องการจะขายเป็นจำนวน 5 ใบ รุ่น ASUS Phoenix Geforce GTX 1050Ti ราคา 99,999 zmn เมื่อได้จำนวนที่ต้องการให้กด ‘Preview’ เมื่อกด ‘Preview’ แล้ว หน้าจอจะแสดงผลของการ์ดจอที่ลูกค้าต้องการจะต้องขายดังรูป ในหน้านี้ให้ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันความถูกต้อง เมื่อข้อมูลถูกต้องแล้ว กด ‘Confirm […]

How to vote for ZMN second round on website zmine.com

ภาพรวม การโหวตสำหรับ Second round โทเคนจำนวน 500,000,000 ZMN ตามที่ได้เคยกล่าวไว้ว่าจะมีการเปิดให้โหวตโดยผู้ถือครองโทเคน เพื่อตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อไป ระหว่าง BURN เผาโทเคนในส่วนนี้ทิ้งทั้งหมด KEEP เก็บไว้เพื่อนำมาใช้ประโยชน์แก่ผู้ถือโทเคนเดิม เช่น การนำมาเปิดระดมทุนรอบสอง หรือนำมาเป็นโทเคนบริษัท เป็นต้น ขั้นตอนการโหวตเปิดให้โหวต 2 ทาง ได้แก่ Website https://zmine.com Smart contract สำหรับบทความนี้เป็นการอธิบายขั้นตอนการโหวตผ่านทางเว็บไซต์  https://zmine.com รายละเอียดดังนี วิธีการโหวตผ่าน zmine.com มี 2 ขั้นตอน ฝาก ZMN เข้าบัญชีใน https://zmine.com ก่อนวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 สามารถโหวตได้ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562     1. ฝาก ZMN เข้าบัญชีใน https://zmine.com ก่อนวันที่ 29 […]

@16 ST Rewards

@16 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @16 ประจำวันที่ May 16, 2019 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 117210   167344   จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 386,632 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #86 #87 รายละเอียดการ Random ผ่าน Smart Contract ดังนี้   Counter TxID Min Max Third-party […]

ขั้นตอนการใช้ ZMN เพื่อโหวต second round ด้วย Smart contract

ภาพรวม การโหวตสำหรับ Second round โทเคนจำนวน 500,000,000 ZMN ตามที่ได้เคยกล่าวไว้ว่าจะมีการเปิดให้โหวตโดยผู้ถือครองโทเคน เพื่อตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อไป ระหว่าง BURN เผาโทเคนในส่วนนี้ทิ้งทั้งหมด KEEP เก็บไว้เพื่อนำมาใช้ประโยชน์แก่ผู้ถือโทเคนเดิม เช่น การนำมาเปิดระดมทุนรอบสอง หรือนำมาเป็นโทเคนบริษัท เป็นต้น ขั้นตอนการโหวตเปิดให้โหวต 2 ทาง ได้แก่ Website https://zmine.com Smart contract สำหรับบทความนี้เป็นการอธิบายขั้นตอนการโหวตผ่านทาง smart contract รายละเอียดดังนี้   Smart contract details การโหวตจะเกี่ยวเนื่องกับ smart contract 3 ตัวได้แก่ ZMINE Token Network: Mainnet Contract: ZmineToken Contract address: 0x554FFc77F4251a9fB3c0E3590a6a205f8d4e067D Vote for BURN […]

@15 ST Rewards

@15 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @15 ประจำวันที่ May 1, 2019 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 053276   186480   290518   จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 385,632 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #81 #84 #85 รายละเอียดการ Random ผ่าน Smart Contract ดังนี้     Counter TxID Min […]