ZMINE BLOG

English English   ไทย ไทย

วิธีการใช้งานระบบ GPU Portal และ MasterQueue

Share this article

วิธีการใช้งานระบบ GPU Portal และ MasterQueue

สามารถกดที่หัวข้อข้างล่างนี้เพื่อเข้าสู่คำอธิบายในแต่ละหัวข้อได้ทันที

 

BALANCE

การเช็คยอดรวมของ ZMN ที่มีอยู่ในระบบ GPU Portal 

การโอน/ฝาก ZMN เข้าสู่ระบบ GPU Portal

การเช็คประวัติการฝาก ZMN 

การถอน ZMN ออกจากระบบ GPU Portal

 

MASTERQUEUE

การสร้าง MasterQueue จาก ZMN ที่มีในระบบ GPU Portal 

MasterQueue ที่มีอยู่ในระบบ GPU Portal

การยกเลิก MasterQueue

ประวัติของ MasterQueue ที่ผ่านมา

 

MASTERQUEUE REWARD

กำหนดการสำหรับรางวัล MasterQueue Reward ครั้งถัดไป

ประวัติการรับรางวัล MasterQueue Reward ครั้งที่ผ่านๆมา

การดูระดับ Level ของ MasterQueue

 


 

BALANCE 

ผู้ถือเหรียญสามารถเช็คยอดรวมของ ZMN ของท่านที่มีอยู่ในระบบ GPU Portal ได้ด้วยการกดที่ปุ่ม BALANCE

 

การเช็คยอดรวมของ ZMN ที่มีอยู่ในระบบ GPU Portal 

ระบบจะแสดงยอดรวมของ ZMN ของท่านไว้ในตาราง Balance of Your Wallet
ซึ่งจะรวมยอด ZMN ทั้งหมดที่ท่านมีในระบบ  ซึ่งมีทั้งยอด ZMN ที่ยังไม่เข้า MasterQueue,  ZMN ที่อยู่ใน MasterQueue และเครดิต USDz ที่แปลงมาจาก ZMN แล้ว

 

การโอน/ฝาก ZMN เข้าสู่ระบบ GPU Portal

ท่านสามารถฝาก ZMN เข้าระบบ GPU Portal ได้ โดยใช้ Address หรือสแกนจาก QR Code ตามที่ระบุไว้ตรงส่วนนี้

ภาพนี้เป็นเพียงภาพตัวอย่าง Address การโอนเข้า GPU PORTAL กรุณาเช็ค Address ของท่านเองได้ที่หน้า My Account > BALANCE

 

การเช็คประวัติการฝาก ZMN 

และสามารถเช็คประวัติการฝาก ZMN เข้าระบบ GPU Portal ย้อนหลังได้ที่ตารางข้างล่าง หากมียอดโอนเข้าที่กำลังดำเนินการ จะแสดงให้เห็นในส่วนนี้ด้วย

 

การถอน ZMN ออกจากระบบ GPU Portal

ผู้ถือเหรียญสามารถถอน ZMN ออกจากระบบได้ ด้วยการกรอกจำนวนเหรียญที่ต้องการ และกรอก address ที่ท่านต้องการให้ระบบส่งไปให้

 

ระบบจะทำการแสดงยอดเหรียญที่ท่านจะได้รับ หลังจากหักค่าธรรมเนียมการถอนออกจำนวน 10 ZMN

หลังจากกรอกรายละเอียดจนครบ ให้กดปุ่ม WITHDRAW

ทางระบบจะส่ง email สำหรับ Confirm การถอนเหรียญไปยังอีเมลล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้ ผู้ถือเหรียญจำเป็นต้องเข้าไปกดปุ่มลิงค์ Confirm ใน email เพื่อยืนยันการถอน เมื่อท่านกดยืนยันระบบจะทำการโอนเหรียญไปยัง Address ที่ท่านระบุไว้ภายในเวลาที่กำหนด หลังขั้นตอนนี้จะไม่สามารถยกเลิกการถอนได้แล้ว

 

ประวัติการถอนเหรียญออกจากระบบจะแสดงอยู่บริเวณด้านล่างของหน้านี้ หากท่านต้องการยกเลิกการถอนสามารถกดยกเลิกได้ที่ส่วนนี้เช่นกัน

 

 


 

MASTERQUEUE

การเข้าสู่หน้า MasterQueue สามารถเข้าได้ด้วยการกดปุ่ม

 

การสร้าง MasterQueue จาก ZMN ที่มีในระบบ GPU Portal 

ผู้ถือเหรียญสามารถสร้าง MasterQueue ได้จากเหรียญที่ท่านฝากเข้ามาในระบบ  โดย 1 คิวจะต้องใช้เหรียญจำนวน 10,000 ZMN

 

กดปุ่มเพื่อเลือกประเภทของคิว

 

โดยจะเลือกได้ 2 ประเภท คือ

  1. Master  จะเป็นคิวประเภทที่ไม่กำหนดราคาขายเหรียญ ZMN ผู้ถือเหรียญจะสามารถตั้งได้ไม่กำจัดจำนวนคิว
  2. Queue จะเป็นคิวประเภทตั้งราคาขายเหรียญ ZMN ล่วงหน้า ผู้ถือเหรียญจะสามารถตั้งได้จำนวนคนละไม่เกิน 100 คิว

 

กดปุ่ม CREATE MASTERQUEUE ORDER เพื่อสร้างคิวจากจำนวนเหรียญที่เลือกไว้

 

ตารางแสดง MasterQueue ที่ท่านมีอยู่ในระบบ ท่านสามารถกดยกเลิก MasterQueue นั้นๆได้ที่ปุ่มสีแดงทางขวา

 

การยกเลิก MasterQueue

เมื่อกดแล้วจะขึ้นหน้าต่างป๊อปอัพมาดังนี้ ให้กรอกจำนวน ZMN ที่ท่านต้องการเอาออกจาก MasterQueue  (ยกเลิก MasterQueue)

กดปุ่ม CANCEL ORDER เพื่อยืนยันการเอาเหรียญ ZMN ออกจาก MasterQueue (ยกเลิก MasterQueue)

หากไม่ต้องการดำเนินการยกเลิก MasterQueue ให้กดปุ่ม BACK

 

MasterQueue ที่มีอยู่ในระบบ GPU Portal

ในหน้านี้จะมีตารางแสดง MasterQueue จำนวน 100 อันดับแรกที่กำลังเข้าสู่การแปลงเหรียญตามราคาที่ตั้งไว้ ตามลำดับ รวมถึงมีแสดงจำนวน ZMN ทั้งหมดของระบบที่มีอยุ่ใน MasterQueue

 

ประวัติของ MasterQueue ที่ผ่านมา

หากท่านต้องการดูประวัติการยกเลิก MasterQueue (My Cancel Orders) และประวัติการแปลงเหรียญของท่าน (My Executed Orders) สามารถดูได้ที่ตารางในส่วนท้ายของหน้านี้

 

 


 

MASTERQUEUE REWARD

กดเข้าหน้า MasterQueue Reward ได้ด้วยปุ่ม MQ REWARD

 

กำหนดการสำหรับรางวัล MasterQueue Reward ครั้งถัดไป

ภายในหน้าหน้า MasterQueue Reward จะแสดงกำหนดการแจกรางวัล MasterQueue Reward ครั้งถัดไป พร้อมทั้งยอดรวมของรางวัล MasterQueue Reward ที่จะแจกจ่ายให้ผู้ถือเหรียญที่มี MasterQueue ทุกท่าน

 

ประวัติการรับรางวัล MasterQueue Reward 

ผู้ถือเหรียญที่มี MasterQueue สามารถกดดูประวัติการรับรางวัล MasterQueue Reward ย้อนหลังได้ที่ส่วนนี้

ระบบจะแสดงประวัติย้อนหลังของเงินรางวัล MasterQueue Reward ที่เคยได้รับมาในแต่ละคิว

 

 

การดูระดับ Level ของ MasterQueue

ภายในส่วนล่างของหน้านี้ ผู้ถือเหรียญที่มี MasterQueue สามารถตรวจดูจำนวนคิวในแต่ละระดับของ MasterQueue ที่ท่านมีอยู่ได้

ด้วยการกดปุ่มในช่อง Level แต่ละระดับ