ZMINE BLOG

English English   ไทย ไทย

How to vote for “ZMINE Next System” on website zmine.com

ZMINE Next Announcement อย่างที่เราทราบกันดีว่ากำไรจากการขุดเหรียญคริปโตในช่วงที่ผ่านมานั้นไม่ได้ดีเท่าในช่วงแรกๆที่เราเริ่มต้นธุรกิจ ส่งผลให้ระบบต่างๆในหลายส่วนที่เราออกแบบมาปรับใช้ในการขุดนั้นไม่เหมาะสมสำหรับสถานการณ์การการขุดในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงอยากจะแนะนำระบบใหม่และระบบที่เราแนะนำต่อไปนี้จะต้องได้รับการโหวตจากผู้ถือโทเค็น เนื่องจากมันจะเปลี่ยนลักษณะบางอย่างของ ZMN โทเค็น ระบบใหม่ที่ว่านี้อาจจะมีความซับซ้อนอยู่มาก เราจึกอย่างจะอธิบายลักษณะการทำงานของมันและหารือกับผู้ถือโทเค็นทุกท่านในงานมีตติ้งของเราก่อน แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า และนโยบาย Social distancing ที่ถูกประกาศโดยรัฐบาล เราจึงสรุปใจความสำคัญของระบบใหม่ในหัวข้อการประกาศนี้มาเพื่อให้ท่านพิจารณาดังต่อไปนี้   จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง? – การระงับธุรกิจ WRYGC – ยกเลิก Suggest Reward – ยกเลิกระบบซื้อคืนเก่า (BuyBack and Burn) – จัดตั้ง “กองทุน ZMN BTC” สำหรับธุรกิจ ZMN lending – โทเค็น ZMN จะใช้เป็นเครดิตในการยืมจาก “กองทุน ZMN BTC” – โทเค็น ZMN […]

#22nd Buy Back and Burn

#22nd BBB Summary ZMINE Mining Result Quick Summary & 22th Buyback Event Announcement . 01-15 Feb 2020 Mining Profit: 0.19823145 BTC . 16-29 Feb 2020 Mining Profit: 0.17218435 BTC . Alternative GPU Usage Profit: 0.02050979 BTC . #22nd Buy Back Strategy 22th Buyback Information Date: 16 Mar 2020 Total Profit: […]