ZMINE BLOG

English English   ไทย ไทย

ภาพรวมธุรกิจปี 2018 จาก ZMINE

ZMINE Business Update     ภาพรวมตลาด Cryptocurrency ปี 2018 อย่างที่ทุกคนทราบกันว่าในปี 2018 ถือได้ว่าเป็นปีที่ซบเซาของวงการ Cryptocurrency ตลาดเป็นขาลงอย่างต่อเนื่อง Ref: https://coinmarketcap.com/charts/ ตัวเลขที่ชี้ให้เห็นถึงสภาวะตลาดได้ดีคือ มูลค่าตลาดรวม หรือ Token Market Capitalization ซึ่งตกจาก 826 Billion dollar ในช่วงต้นปี ลงไปเหลือเพียง 130 Billion dollar ในช่วงปลายปี คิดเป็นผลตอบแทนโดยประมาณ -84% หรืออาจกล่าวง่ายๆได้ว่าหากคุณถือ Cryptocurrency มูลค่า 100 dollar ตอนต้นปี มูลค่าจะเหลือเพียง 16 dollar เมื่อสิ้นสุดปีนั่นเอง ยิ่งไปกว่านั้นคือการตกลงของตลาดยังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นคือตอนช่วงเดือน มกราคม และ กุมภาพันธ์ สำหรับธุรกิจการขุดนั้นโดยภาพรวมก็ตกต่ำลงตามสภาพรวมตลาดความสามารถในการทำกำไรของการขุดนั้นมีหลากหลายตัวเลขเนื่องจากมีเหรียญให้ขุดเป็นจำนวนมากและมีวิธีการคำนวณผลตอบแทนที่ต่างกันออกไปอย่างไรก็ตามตัวเลขที่สามารถนำมาเป็นดัชนีชี้วัด (indicator) […]

วิธีการซื้อ ZMN tokens (Public Sale)

ZMN Token สำหรับการซื้อ ZMN Token หรือ ICO ใดๆก็ตามแต่ ผู้ซื้อจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลของโทเคนและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโทเคนนั้นๆอย่างถี่ถ้วน รายละเอียดของ ZMN Token นั้นสามารถอ่านได้จากเอกสาร ZMINE Whitepaper ZMINE Token Distribution ZMN Token เป็นโทเคนที่พัฒนาอยู่บน Ethereum Platform และเป็นโทเคนมาตราฐาน ERC20 การซื้อโทเคนจะทำผ่านระบบ Smart Contract ที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ข้อมูลของ ZMN Token มีดังนี้ ERC20 Contract: 0x554FFc77F4251a9fB3c0E3590a6a205f8d4e067D symbol: ZMN decimals: 18 สำหรับการซื้อ ZMN token มีขั้นตอนดังนี้ STEP 1  ส่งข้อมูล KYC และได้รับ   หลังจากผ่านการอนุมัติ KYC แต่ละสมาชิกจะได้ ETH wallet address […]

ZMINE Token Distribution and Transparency

ERC-20   ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2018   ZMINE Token เป็นโทเคนที่สร้างบน Ethereum Platform ด้วยระบบ Smart Contract ได้รับการออกแบบให้ถูกต้องตามมาตราฐาน ERC20 Standard Token ข้อดีของการออกแบบโทเคนให้ตรงตามมาตราฐานนี้คือ 1. ฟังก์ชั่นการทำงาน มีฟังก์ชั่นและชื่อตัวแปรมาตราฐานที่จำเป็นของการเป็นโทเคนครบถ้วน จากการกำหนด interface ไว้ 6 ตัวได้แก่ ฟังก์ชั่นพื้นฐาน totalSupply() สำหรับตรวจสอบจำนวนโทเคนที่มีในระบบทั้งหมดขณะนั้น balanceOf(address tokenOwner) สำหรับตรวจสอบจำนวนโทเคนจากแอดเดรสที่ระบุ transfer(address to, uint tokens) สำหรับโอนโทเคนไปยังอีกแอดเดรสหนึ่ง ฟังก์ชั่นสำหรับการมอบสิทธิให้คนอื่น (spender) กระทำการโอนโทเคนแทนเราได้ (owner) approve(address spender, uint tokens) มอบสิทธิให้ […]

กว่าจะมาเป็น ZMINE

ZMINE เริ่มต้นจากกลุ่มเพื่อนวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่ตื่นเต้นกับเทคโนโลยี อยากรู้อยากลองไปเรื่อย จนมาเจอกับเทคโนโลยี Blockchain และ Cryptocurrency Blockchain มีศาสตร์ที่เกี่ยวของหลายแขนง ทั้งการเขียนโปรแกรม (Programming) การจัดการเครือข่าย (Network) การเข้ารหัส (Cryptography) ไปจนถึงเศรษฐศาสตร์การเงิน ความน่าจะเป็น ฯลฯ ศาสตร์การ Mining ที่เราสนใจเป็นเพียงเสี้ยวเดียวของเทคโนโลยีบลอคเชนเท่านั้น แต่กลับต้องใช้เวลาศึกษาลองผิดลองถูกมามากมายจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเรียนรู้ไม่หมด เริ่มต้นจากการขุดเหมืองขนาดเล็กเป็นงานอดิเรก ใช้เงินส่วนตัวซื้อ GPU มาขุดกันเอง เตรียม GPU ให้อยู่ในสภาพที่ขุดได้มีประสิทธิภาพสูงสุดทีละการ์ด จัดการเส้นทางระบายความร้อนให้ดี ช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่สดใสง่ายดายสำหรับพวกเรา ทำให้เราอยากขยายขนาดเพิ่มเพื่อเพิ่มรายได้ให้เราโดยตรง แต่ลำพังการลงทุนซ้ำ (Reinvest) จากเงินที่ขุดได้มันช้าเกินไป เราจึงคิดหาช่องทางการต่อยอดลงทุนด้วยโมเดล WRYGC โมเดล WRYGC (We Rent Your Graphics Card) คือ ให้ลูกค้านำ GPU มาฝากให้เราขุดให้ ได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ หักค่าไฟ แล้วแบ่งกันคนละครึ่ง […]