ZMINE BLOG

English English   ไทย ไทย

ZMINE Token Distribution and Transparency

Share this article

ERC-20

 

ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2018

 

ZMINE Token เป็นโทเคนที่สร้างบน Ethereum Platform ด้วยระบบ Smart Contract ได้รับการออกแบบให้ถูกต้องตามมาตราฐาน ERC20 Standard Token ข้อดีของการออกแบบโทเคนให้ตรงตามมาตราฐานนี้คือ

1. ฟังก์ชั่นการทำงาน มีฟังก์ชั่นและชื่อตัวแปรมาตราฐานที่จำเป็นของการเป็นโทเคนครบถ้วน จากการกำหนด interface ไว้ 6 ตัวได้แก่

ฟังก์ชั่นพื้นฐาน

 • totalSupply() สำหรับตรวจสอบจำนวนโทเคนที่มีในระบบทั้งหมดขณะนั้น
 • balanceOf(address tokenOwner) สำหรับตรวจสอบจำนวนโทเคนจากแอดเดรสที่ระบุ
 • transfer(address to, uint tokens) สำหรับโอนโทเคนไปยังอีกแอดเดรสหนึ่ง

ฟังก์ชั่นสำหรับการมอบสิทธิให้คนอื่น (spender) กระทำการโอนโทเคนแทนเราได้ (owner)

 • approve(address spender, uint tokens) มอบสิทธิให้ spender สามารถโอนโทเคนแทนแอดเดรสนี้ได้
 • transferFrom(address from, address to, uint tokens) โอนโทเคนโดยระบุต้นทางและปลายทาง
 • allowance(address tokenOwner, address spender) สำหรับตรวจสอบว่าแอดแดรส spender ได้รับสิทธิในการโอนโทเคนของแอสเดรสนี้กี่โทเคน

2. การนำไปใช้งานร่วมกัน เนื่องจากมีรูปแบบที่เหมือนกัน จึงทำให้สามารถนำไปใช้งานในระบบอื่นๆที่รองรับได้ทันที เช่น เว็บไซต์ที่เป็นกระเป๋าเก็บเงินดิจิตอล (WebWallet)  หรือ เว็บไซต์แลกเปลี่ยนเงินดิจิตอล (Exchange) ที่รองรับโทเคนแบบ ERC20 ก็จะสามารถลิสโทเคนนั้นๆเข้าไปใช้งานได้ทันที

 

ข้อมูลจำเพาะของ ZMINE TOKEN

ZMINE Token เป็นโทเคนที่ตรงตามมาตราฐาน ERC20 ได้รับการตรวจสอบแล้วจากทาง etherscan ข้อดีคือโทเคนจะได้รับความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น รวมถึงความโปร่งใสที่เปิดให้นักลงทุนสามารถเข้ามาตรวจสอบข้อมูลของโทเคนดูได้ ข้อมูลต่างๆที่จะแสดงหลังการผ่านการตรวจสอบแล้วมีดังนี้

 

1. มีโลโก้ของโทเคนขึ้นแสดงบนหน้าเว็บไซต์

2. มีลิ้งก์ข้อมูลรวมถึงช่องทางการติดต่อ Official Contact ขึ้นแสดง

3. มีส่วนที่เป็น Verified source code  ของ Smart Contract ทำให้สามารถตรวจสอบคุณสมบัติของโทเคนได้ว่าตรงตามที่ผู้ออกโทเคนกล่าวอ้างไว้หรือไม่

 

Token Holders

Token Holders คือสัดส่วนผู้ถือโทเคน ZMINE Token แยกตามแอดเดรส มีดังต่อไปนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2018

 

ซึ่งสัดส่วนการถือโทเคนนี้หากเป็นโทเคนที่ใช้สำหรับการออก ICO นักลงทุนควรที่จะตรวจสอบดูว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่บริษัทที่ออกโทเคนกล่าวอ้างไว้หรือไม่ สำหรับ ZMINE Token มีรายละเอียดของแต่ละแอสเดรสมีดังนี้

Second round

Second round  0x4e75a3105940c7d4c78ed35cf31677a225ed19f7 เป็นโทเคนส่วน 50% ที่ถูกนำไปล็อคไว้ใน Contract:TokenTimelock ไม่สามารถนำออกมาได้ก่อนวันที่ GMT: Saturday, June 1, 2019 12:00:00 AM ซึ่ง Second round นั้นจะเป็นการเปิดให้ Token Holders สามารถเข้ามาโหวตเพื่อตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับโทเคนในส่วนนี้ผ่านทาง Contract:ZMINE SmartPoll (Coming soon) โดยผลโหวตจะสามารถเลือกได้ระหว่าง 1. เผาโทเคนในส่วนนี้ทิ้งทั้งหมด 2. นำโทเคนส่วนนี้กลับมาเพื่อขายรอบสอง

 

Public-sale or Crowd-sale

Public-sale or Crowdsale 0x00bbc27b41baf5d45c0d40c1a9b27504ccd8c018 จำนวน 15% ของทั้งหมด (หรือคิดเป็น 30% ของ First round) เพื่อนำมาขายแก่สาธารณะหรือนักลงทุนทั่วไปที่สนใจ โทเคนส่วนที่ขายไม่หมดจะถูกนำไปเผาทิ้งหลังจบช่วงการขาย ICO

 

Private-sale

Private-sale 0x00634717249dfea6c2783bbd26e8c0ff31455f38 จำนวน 10% ของทั้งหมด (หรือคิดเป็น 20% ของ First round) เพื่อนำมาขายกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่และกลุ่มลูกค้าเดิมของระบบฝากการ์ดจอ WRYGC การขายนี้เป็นการขายผ่าน Smart Contract ซึ่งจะมีการส่งมอบโทเคนแก่นักลงทุนในวันที่ 4-8 มิถุนายน 2018 ตามที่ระบุไว้ในเอกสาร Token Distribution

Company

Company จำนวน 7.5% ของทั้งหมด (หรือคิดเป็น 15% ของ First round) มีแอดเดรสที่ใช้ดังนี้

โทเคนส่วนนี้จะถูกนำไปใช้ใน การดำเนินการของบริษัท เพ่ื่อให้การออก ICO สามารถเป็็็นไปตามแผนการที่วางไว้ อาทิ

 • ICO Marketing
 • Advisor incentive
 • Legal advisor and Tax expense
 • ESOP (Employee Stock Ownership Plan)
 • PP (Private Placement)
 • ICO platform development

TEAMS, PARTNERS, AND ADVISORS

TEAMS, PARTNERS, AND ADVISORS จำนวน 7.5% ของทั้งหมด (หรือคิดเป็น 15% ของ First round) โทเคนในส่วนนี้ ทั้งหมดจะถูกล็อคไม่ให้สามารถใช้งานได้ในวันเริ่มต้นผ่านทาง Contract:TokenTimelock และจะถูกปล่อยออกมาทั้งหมด 4 ช่วงเวลาคือ หลังจากสิ้นสุดช่วง Public ICO ไปแล้วเป็นเวลา 3, 6, 9 และ 12 เดือนตามลำดับ

PreICO

PreICO 0x008adda353dbbdc5def9897e0406511af690385b จำนวน 10% ของทั้งหมด (หรือคิดเป็น 20% ของ First round)  เป็นส่วนที่ขายแก่นักลงทุนกลุ่มแรก รวมถึงกลุ่มลูกค้าฝากการ์ดผ่านระบบ WRYGC

 

ICO กับความโปร่งใส

จุดประสงค์ที่ทาง ZMINE Team ทำการเขียนบทความนี้เพื่อสร้างความโปร่งใส และให้ข้อมูลที่ตรวจสอบได้แก่นักลงทุนหรือผู้ที่สนใจทุกท่าน เนื่องจากการลงทุน ICO เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง (และความคาดหวังผลตอบแทนที่สูงเช่นกัน) อีกทั้งยังไม่มีการตรวจสอบอย่างจริงจังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการศึกษาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เราจะสามารถพบเจอ ICO มากมายที่กล่าวอ้างถึง ERC20, Smart Contract, หรือ Blockchain แต่กลับไม่สามารถให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่นักลงทุนในส่วนนี้ได้เลย

 

ขอให้จำไว้เสมอว่า ICO อยู่บนพื้นฐานของ Blockchain และหนึ่งในคุณสมบัติของ Blockchain คือความโปร่งใส (Transparency)

ดังนั้นคุณมีสิทธิเสมอที่จะถามข้อมูลกับทางบริษัท

 

สิ่งสำคัญอีกประการคือ ถึงแม้บริษัทที่ออก ICO จะสามารถให้ข้อมูลเหล่านี้ได้ ก็ไม่ได้แปลว่าบริษัทนั้นโปร่งใส ปลอดภัยนะครับ

 

ให้ข้อมูลได้เท่ากับว่าแค่สอบผ่านเฉยๆ

 

นักลงทุนยังจำเป็นที่จะต้องดูความน่าเชื่อถือทีมทำงาน ผลงานที่เคยทำมา ผลประกอบการย้อนหลัง(ถ้ามี) หรือข้อมูลอื่นๆประกอบอีกมากมาย เพราะบริษัทเหล่านั้นอาจจะออก ICO แบบถูกต้องทางเทคนิคทุกอย่าง แต่พอได้รับเงินไปแล้วก็ไม่ทำตามที่เคยพูดไว้ หรืออาจจะหายไปพร้อมกันเงินเลยก็ได้

สุดท้ายนี้ทาง ZMINE Team ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่มอบความไว้วางใจกับเราตลอดมา รวมถึงนักลงทุนใหม่ที่สนใจและสละเวลาอันมีค่าเพื่อมาศึกษาข้อมูลของเรา 🙂