ZMINE BLOG

English English   ไทย ไทย

How to vote for ZMN second round on website zmine.com

Share this article

ภาพรวม

การโหวตสำหรับ Second round โทเคนจำนวน 500,000,000 ZMN ตามที่ได้เคยกล่าวไว้ว่าจะมีการเปิดให้โหวตโดยผู้ถือครองโทเคน เพื่อตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อไป ระหว่าง

  1. BURN เผาโทเคนในส่วนนี้ทิ้งทั้งหมด
  2. KEEP เก็บไว้เพื่อนำมาใช้ประโยชน์แก่ผู้ถือโทเคนเดิม เช่น การนำมาเปิดระดมทุนรอบสอง หรือนำมาเป็นโทเคนบริษัท เป็นต้น

ขั้นตอนการโหวตเปิดให้โหวต 2 ทาง ได้แก่

  1. Website https://zmine.com
  2. Smart contract

สำหรับบทความนี้เป็นการอธิบายขั้นตอนการโหวตผ่านทางเว็บไซต์  https://zmine.com รายละเอียดดังนี

วิธีการโหวตผ่าน zmine.com มี 2 ขั้นตอน

  1. ฝาก ZMN เข้าบัญชีใน https://zmine.com ก่อนวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
  2. สามารถโหวตได้ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

 


 

1. ฝาก ZMN เข้าบัญชีใน https://zmine.com ก่อนวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

 

ทำการ Login บน Website https://zmine.com

 

ไปยังเมนู My Account จะพบ Deposit Address สำหรับฝาก ZMN Token เข้ากระเป๋าบน Website

 

ก่อนวันเริ่มโหวต 3 วัน ระบบจะแสดงการแจ้งเตือนบนหน้า Dashboard

ระบบจะทำการ Snapshot จำนวน ZMN Token เพื่อใช้เป็นจำนวนสิทธิในการโหวต ณ เวลา May 29, 2019 00.00 GMT

 

2. สามารถโหวตได้ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

 

เมิ่อถึงช่วงเวลาเปิดโหวต ตั้งแต่เวลา May 29, 2019 00.00.01 GMT ถึง May 29, 2019 23.59.59 GMT

บนหน้า Dashboard จะแสดงจำนวน Snapshot ZMN และปุ่มสำหรับโหวต BURN และ ปุ่มสำหรับโหวต KEEP

 

ถ้าไม่มีการฝาก ZMN Token เข้ามาก่อน  May 29, 2019 00.00 GMT จำนวน Credit จะเป็น 0.0000 และไม่สามารถกดโหวตได้

 

เมื่อกดโหวตจะมีปุ่มให้กดยืนยันอีกรอบ

 

เมื่อกดยืนยันแล้ว เป็นอันเสร็จสิ้นการโหวต ระบบจะแสดงผลลัพธ์การโหวตไว้ตามรูป

บน Recent Activities จะแสดง Log การโหวตไว้

 

เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาโหวต ระบบจะแสดงผลดังรูป